Παρασκευή

Το ταμείον... είναι μείον στις Σχολικές Επιτροπές
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αθήνα 13/10/2010 Αρ. Πρωτ.1326

Θέμα: Υποχρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., μετά τις επανειλημμένες καταγγελίες των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. διαπίστωσε ότι η χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, αφού μέχρι σήμερα τους έχει δοθεί μόνο ...


η πρώτη δόση για το οικονομικό έτος 2010, με αποτέλεσμα:

· Οι οικονομικοί διαχειριστές των Σχολικών Επιτροπών να μη μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων.

· Οι Διευθυντές των σχολείων, σε πολλές περιπτώσεις, αναγκάζονται να προβούν σε περικοπές δαπανών που αφορούν στην ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών (αναγόμωση πυροσβεστήρων, καθαριστικά, απολυμάνσεις κ.λπ).

· Τα σχολεία προμηθεύονται, για το νέο διδακτικό έτος, ξενόγλωσσα βιβλία για τις ανάγκες της β' ξένης γλώσσας και δεν έχουν εξοφλήσει ακόμη τα βιβλία του προηγούμενου σχολικού έτους 2009-2010, καθώς δεν έχουν πιστωθεί οι λογαριασμοί των Σχολικών Επιτροπών με τα αντίστοιχα ποσά.

· Οι Σχολικές Επιτροπές καλούνται να υπογράψουν νέες συμβάσεις για τον καθαρισμό των σχολείων ενώ ακόμη δεν έχουν πιστωθεί τα χρήματα για την πληρωμή τους για το 2009-2010. Το ποσό που έχει κατατεθεί στους λογαριασμούς των Σχολικών Επιτροπών από τον Ο.Σ.Κ. αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού ποσού μόνο.

Οι Διευθυντές των σχολείων μέχρι τις 10 Οκτωβρίου πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των ενσήμων που αντιστοιχεί στην κάθε εργαζόμενη καθαρίστρια διαφορετικά τα πρόστιμα που θα επωμισθούν οι Σχολικές Επιτροπές από το Ι.Κ.Α. θα τις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο.

Οι προμηθευτές ασκούν μεγάλες πιέσεις για αποπληρωμή των χρεών, αφού τους οφείλονται χρήματα από το προηγούμενο σχολικό έτος (πετρέλαιο, γραφική ύλη, ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό, φυσικό αέριο, κλπ.).

Για όλα αυτά το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά τη γενναία αύξηση των δαπανών για την Παιδεία έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας του σχολείου και την άμεση απόδοση του συνόλου της χρηματοδότησης προς τις Σχολικές Επιτροπές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές υποχρεώσεις τόσο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, όσο και οι αυξημένες ανάγκες για θέρμανση και λειτουργικές δαπάνες της χρονιάς που ξεκίνησε.

Σε διαφορετική περίπτωση είναι βέβαιο ότι σε λίγες μέρες θα βρεθούμε μπροστά στο φαινόμενο σχολείων που θα αναγκαστούν να αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Για το ΔΣ της ΔΟΕ

Ο Πρόεδρος
Μπράτης Δημήτρης

Ο Γεν. Γραμματέας
Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: