Τρίτη

Οι αλλαγές στην Α και Β Λυκείου- ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ!!!

Σε δύο κατευθύνσεις στην Α και Β χωρίζεται η Β Λυκείου με εννέα υποχρεωτικά μαθήματα δύο επιλογής και κοινή συνδιδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και τριών άλλων μαθημάτων σύμφωνα το τελικό σχέδιο του υπ. Παιδείας.


Στη Α Λυκείου τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι οκτώ με 32 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα


Ειδικότερα στη Β. Λυκείου:


ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ


Οι μαθητές που θα κολουθήσουν την Α κατεύθυνση θα διδάσκονται υποχρεωτικά:


ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται συνολικά 5 ώρες την εβδομάδα μαζί με τη Β κατεύθυνση σε κοινό τμήμα εφόσον δεν ξεπερνά τους 30 μαθητές . Για παράδειγμα εάν σε ένα τμήμα της Α κατεύθυνσης λειτουργεί ένα τμήμα με 25 μαθητές και στη Β κατεύθυνση λειτουργεί τμήμα με 13 μαθητές τότε θα δημιουργείται ένα κοινό τμήμα 28 μαθητών.


ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται 6 ώρες την εβδομάδα


ΦΥΣΙΚΗ: Οι μαθητές θα διδάσκονται 4 ώρες την εβδομάδα


ΧΗΜΕΙΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται 3 ώρες την εβδομάδα


ΙΣΤΟΡΙΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται δύο ώρες την εβδομάδα


ΒΙΟΛΟΓΙΑ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : Εδώ οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ως υποχρεωτικό μάθημα εάν από τα δύο μαθήματα. Αυτό εξαρτάται τι σπουδές επιθυμούν οι μαθητές να ακολουθήσουν στα ΑΕΙ . Οι μαθητές θα διδάσκονται 3 ώρες την εβδομάδα.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Οι μαθητές έχουν τα δυνατότητα να επιλέξουν δύο από τα ακόλουθα μαθήματα:


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ : Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ : Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν την Β κατεύθυνση θα διδάσκονται υποχρεωτικά:


ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται συνολικά 5 ώρες την εβδομάδα και θα διδάσκεται μαζί με τη Β κατεύθυνση σςε κοινό τμήμα εφόσον δεν ξεπερνά τους 30 μαθητές . Για παράδειγμα εάν σε ένα τμήμα της Α κατεύθυνσης λειτουργεί ένα τμήμα με 25 μαθητές και στη Β κατεύθυνση λειτουργεί τμήμα με 13 μαθητές τότε θα δημιουργείται ένα κοινό τμήμα 28 μαθητών


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Θα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Θα διδάσκεται 5 ώρες εβδομαδιαίως


ΙΣΤΟΡΙΑ: Θα διδάσκεται 4 ώρες εβδομαδιαίως


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎΣ ΘΕΣΜΟΥΣ: Θα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως


ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν δύο από τα ακόλουθα μαθήματα:


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ και ΚΕΙΜΕΝΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ; Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


Η Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Α Λυκείου έχει μία κατεύθυνση με τα εξής με επτά υποχρεωτικά μαθήματα και μία Επιλογή


Ειδικότερα τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα εξής:


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 5 ώρες εβδομαδιαίως


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αρχαία-Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία): Θα διδάσκεται 10 ώρες εβδομαδιαίως


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΙΣΤΟΡΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΧΗΜΕΙΑ-ΦΥΣΙΚΗ:Θα είναι ένα μάθημα και θα διδάσκεται 5 ώρες εβδομαδιαίως


ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Θα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως


ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως


ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ :ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 3 ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ.Εχει τον χαρακτήρα του υποχρεωτικού μαθήματος . Απλά οι μαθητές θα επιλέγουν ένα Σχέδιο Ερευνας κάθε τέσσερις μήνες . Ο αριθμός των Σχεδίων Ερευνας που θα καταρτίζει το κάθε Λύκειο θα είναι τόσα όσα και τα τμήματα που λειτουργούν στην Α Λυκείου της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.


πηγή : esos.grΣάββατο

Δυναμικά επαγγέλματα με εύρος δραστηριoτήτων

Ισχυρό κίνητρο για ένα νέο παιδί να προτιμήσει κάποια από τμήματα ΤΕΙ δεν μπορεί να είναι μόνο η σχετικά εύκολη πρόσβαση με τις χαμηλές βάσεις, αλλά κυρίως η στοιχειώδης σιγουριά στο επαγγελματικό μέλλον. Σχεδόν σε όλα τα εύκολης πρόσβασης τμήματα αντιστοιχούν επαγγέλματα με δυναμική.


Κοινωνικός Λειτουργός:

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο απόφοιτος Κοινωνικής Εργασίας είναι κυρίως υποστηρικτικές, καθώς σκοπός του είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί να εργαστεί σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, νοσοκομεία, κέντρα πρόληψης ή αποτοξίνωσης, σωφρονιστικά καταστήματα, ιδρύματα προστασίας ανηλίκων, ατόμων τρίτης ηλικίας, ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και σε νεοσύστατους φορείς ή σε προγράμματα που ασχολούνται με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.


Μουσειολόγος, Μουσειογράφος και Σχεδιαστής Εκθέσεων:

Οι πτυχιούχοι μπορούν να σχεδιάζουν εκθέσεις και εκθέματα, να διαμορφώνουν τον χώρο των μουσείων και των εκθέσεων, να αναζητούν και να σχεδιάζουν τη σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής και μουσείου.


Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων:


Έργο του τεχνολόγου ιατρικών οργάνων είναι να τα ελέγχει, να τα συντηρεί και να τα επισκευάζει ιατρικά όργανα. Μπορεί να απασχοληθεί σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα, βιομηχανίες και αντιπροσωπείες ιατρικών μηχανημάτων, στην τεχνική εκπαίδευση ως καθηγητής (με πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ). Η ιατρική τεχνολογία παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει μεγάλη προσφορά επαγγελματιών, γεγονός που δίνει περιθώρια για αξιόλογη καριέρα. Οι αποδοχές όσων ασχολούνται με την πώληση - προώθηση ιατρικών μηχανημάτων είναι γενικά καλές και, όταν η αμοιβή περιλαμβάνει και ποσοστά, φτάνει σε υψηλά επίπεδα.


Ηλεκτρονικός:


Αντικείμενο εργασίας του ηλεκτρονικού είναι η σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και διατάξεων. Οι περισσότεροι πτυχιούχοι (29,2%) εργάζονται στο εμπόριο: Μπορούν να εργαστούν και ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.


Μηχανικός αυτοματισμού:


Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία, στις τηλεπικοινωνίες, στην ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου στην ιατρική, στην ανάπτυξη συστημάτων ρομποτικής κ.τ.λ., ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση.


Ηλεκτρολόγος:


Αντικείμενο της δουλειάς ενός αποφοίτου ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας είναι η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων. Ποσοστό 23,5% ασχολείται με το εμπόριο, το 21,1% σε βιομηχανίες, το 16,5% σε τεχνικές εταιρείες και το 7% στις τηλεπικοινωνίες.


Διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων:


Έργο του διοικητικού και οικονομικού στελέχους επιχειρήσεων είναι να υποστηρίζει τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων και την επικοινωνία της επιχείρησης που εργάζεται. Το 85% των αποφοίτων εργάζονται. Το 57,7% ασχολείται με το εμπόριο και το 10,4% σε χρηματιστηριακές εταιρείες.


Λογιστής-Φοροτεχνικός-Κοστολόγος:


Ο επαγγελματίας λογιστής ασχολείται με τις οικονομικές υποθέσεις εταιρειών. Μπορεί να διατηρεί παράλληλα και ιδιωτικό φοροτεχνικό γραφείο. Οι επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου είναι θετικές. Ωστόσο οι απόφοιτοι των ΤΕΙ, προκειμένου να αναλάβουν τις ίδιες ευθύνες με τους πτυχιούχους ΑΕΙ, είναι απαραίτητο να έχουν ορισμένα έτη προϋπηρεσίας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο των λογιστικών βιβλίων που τηρούν. Σε περίπτωση που ο λογιστής επιθυμεί να ειδικευτεί σε κάποιο τομέα της λογιστικής επιστήμης, θα πρέπει είτε να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές είτε να παρακολουθήσει ειδικά προγράμματα κατάρτισης.


Πού μπορεί να εργαστεί ο διακοσμητής.


Ο διακοσμητής διαμορφώνει εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν λειτουργικοί, άνετοι και αισθητικά ελκυστικοί.

Μπορεί να απασχοληθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως μισθωτός σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών του είδους. Δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Αναλαμβάνει ένα έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρώσει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για την ολοκλήρωση του έργου συνεργάζεται κυρίως με τεχνίτες διαφόρων κατασκευών και, αν χρειαστεί, με αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό. Αυτή τη στιγμή τα πρώτα βήματα εισόδου και εδραίωσης στο επάγγελμα είναι δύσκολα, καθώς απαιτούνται γνωριμίες και δημιουργία καλού δικτύου πελατών. Το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος, είναι όμως απαραίτητη η εγγραφή στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών.


Καλλιέργεια προσδοκίας σε γη και θάλασσα.


Ανάμεσα στις δουλειές που μπορούν να αποκτήσουν δυναμική στην ελληνική αγορά είναι, σύμφωνα με τους ερευνητές, και δύο ειδικότητες που έχουν απαξιωθεί από την ίδρυση των ίδιων των αντίστοιχων τμημάτων, με συνέπεια να μη τις βλέπουν με καλό μάτι οι ενδιαφερόμενοι. Πρόκειται για τις ιχυοκαλλιέργειες και την ανθοκομία.


Ιχθυοκαλλιεργητές και ιχθυολόγοι:


Βασικό αντικείμενο της εργασίας του ιχθυοκαλλιεργητή είναι η σωστή λειτουργία ιχθυοτροφικών μονάδων και η αποδοτική εκμετάλλευση των υδρόβιων οργανισμών (ψαριών, χελιών, γαρίδων, μυδιών, στρειδιών). Μπορεί να είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης ιχθυοκαλλιέργειας ή υπάλληλος σε μια τέτοια μονάδα ή υπάλληλος του δημοσίου σε σχετικό φορέα. Οι προοπτικές για το επάγγελμά του είναι καλές, καθώς η ολοένα διευρυνόμενη απαγόρευση της αλιείας συγκεκριμένων ειδών ψαριών έχει ευνοήσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας. Το μέλλον εξαρτάται από τις επενδύσεις που θα γίνουν στον τομέα αυτόν.


Απόφοιτοι Ανθοκομίας:


Οι διευθύνσεις φυτοπροστασίας και οι εποπτευόμενοι φορείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι διευθύνσεις πρασίνου των δήμων, η επίβλεψη ανθοκομικών κατασκευών, παρτεριών, κήπων και πάρκων, γραφεία μελέτης και εκτέλεσης έργων αρχιτεκτονικής τοπίου, δημιουργίας χλοοταπήτων, μελέτης συστημάτων άρδευσης, θερμοκηπιακών μονάδων κ.ά., είναι οι κύριοι προορισμοί των αποφοίτων ανθοκομίας. Μπορούν ακόμα να εργαστούν ως αυτοαπασχολούμενοι, ιδρύοντας κατάστημα εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, λιπασμάτων, αγροχημικών και λοιπού ανθοκομικού υλικού. Ειδικά οι πτυχιούχοι Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές των σχετικών μαθημάτων (με πτυχίο από ΑΣΠΑΙΤΕ).


ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ


από το ΕΘΝΟΣΚυριακή

Συγχωνεύσεις Σχολείων


Δελτίο Τύπου 13/03/2011


Σχολικός χάρτης 2011-2012
Συνενώσεις- Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2011 – 2012


Η διαδικασία των συνενώσεων – ιδρύσεων σχολικών μονάδων ολοκληρώνεται τώρα, έπειτα από δυο μήνες διαβουλεύσεων και ενδελεχούς μελέτης της κάθε περίπτωσης, του κάθε σχολείου. Εφαρμόζοντας το υπάρχον νομικό πλαίσιο, το Υπουργείο προχώρησε στις συνενώσεις και ιδρύσεις σχολείων προς όφελος του μαθητή, με κριτήρια πρωτίστως παιδαγωγικά.Το Υπουργείο αλλάζει το σχολικό χάρτη της χώρας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας στη Δημόσια Εκπαίδευση. Δημιουργούνται σχολεία που εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες υποδομές αλλά και τον απαραίτητο αριθμό μαθητών ώστε να λειτουργούν παιδαγωγικά και να εφαρμόζουν άρτια το ωρολόγιο πρόγραμμα.


Δημιουργούνται 6/θεσια και 12/θεσια Δημοτικά σχολεία εκεί όπου οι μαθητικές ανάγκες το υπαγόρευαν. Ιδρύονται σχολεία, ακολουθώντας τα δημογραφικά στοιχεία του μαθητικού δυναμικού, με βασική προτεραιότητα το μαθητή και τις ανάγκες της τάξης. Στα μεγάλα αστικά κέντρα- της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης- οι συνενώσεις αφορούν κυρίως στα συστεγαζόμενα σχολεία, ενώ στην περιφέρεια δίνεται έμφαση στις συνενώσεις ολιγοθέσιων σχολείων, μόνο εκεί όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.


Η νέα σχολική χρονιά (2011-2012) θα ξεκινήσει με σχολεία που προσφέρουν περισσότερο στη μάθηση. Με σχολεία εύρωστα που μπορούν να εφαρμόσουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα και τις καινοτόμες δράσεις που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Νέου Σχολείου.


o Οι συνενώσεις γίνονται κάθε χρόνο.
Η διαδικασία των συνενώσεων και ιδρύσεων σχολικών μονάδων αποτελεί πάγια δράση του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (Ν. 1566/85) και αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην κατανομή του μαθητικού πληθυσμού της χώρας. Φέτος ιδιαίτερα, έγινε μια συστηματική προσπάθεια εξορθολογισμού του σχολικού χάρτη με εκτεταμένες συνενώσεις σχολείων σε ολόκληρη την Επικράτεια, με δεδομένη την διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» που διευκολύνει τη διαδικασία αυτή.o Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα παραμένει σταθερός ,έως 25 στην Πρωτοβάθμια, έως 25+10% στη ΔευτεροβάθμιαΟι συνενώσεις δεν επιφέρουν αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα πέραν του μέχρι σήμερα επιτρεπτού. Αντίθετα στα συνενωμένα σχολεία υπάρχει κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα να μην ξεπερνά τα 25 παιδιά στην Πρωτοβάθμια και τα 25 + 10% στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.o Όχι στα σχολεία «μαμούθ», δεν θα ξεπερνούν τους 400 μαθητές ανά σχολική μονάδα


Οι συνενώσεις δεν οδηγούν σε υπερμεγέθη σχολεία. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα υπό συνένωση σχολεία δεν ξεπερνά τα 400 παιδιά. Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις - 6 Πανελλαδικώς- σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου τα σχολεία που προκύπτουν από τις συνενώσεις, έχουν αριθμό μαθητών από 400 και άνω, αλλά χωρίς να ξεπερνούν τους 500.
o Τα δεδομένα για τη νέα σχολική χρονιά

Φέτος, συνενώνονται 1933 σχολεία και προκύπτουν 877 σε σύνολο 16.000 σχολικών μονάδων Πανελληνίως.
Αναλυτικά οι συνενώσεις:

Ø Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:


1523 σχολικές μονάδες σε 672. Από αυτές :


§ 169 Μονοθέσια, Διθέσια και Τριθέσια§ 98 ήταν ήδη σε αναστολή λειτουργίας§ 18 χωρίς μαθητές


Από τις συνενώσεις των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν:§ 120 νέα 6/θέσια και§ 61 νέα 12/θέσια σχολεία

Ø Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:


410 σχολικές μονάδες σε 205. Σε αυτές:
§ το 30% των Γυμνασίων είχαν μαθητικό δυναμικό μικρότερο από 35 μαθητές
§ πάνω από το 50% των Γενικών Λυκείων που συνενώνονται είναι λυκειακές τάξεις
§ ο αντίστοιχος αριθμός πέρυσι (για τη σχολική χρονιά 2010-2011) ήταν στο ένα δέκατο περίπου ενώ
§ παλαιότερα ο νόμος έμενε εν μέρει ανενεργός, καθώς οι περισσότερες αποφάσεις συνενώσεων - ιδρύσεων σχολικών μονάδων ανακαλούνταν.

o Οι στόχοι των συνενώσεων είναι πρωτίστως παιδαγωγικοί


Οι λόγοι των συνενώσεων είναι πρωτίστως εκπαιδευτικοί και έχουν ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η δημιουργία εύρωστων σχολικών μονάδων (6/θέσιων και 12/θέσιων στην Πρωτοβάθμια) τα όποια θα έχουν πλέον τη δυνατότητα- και τις απαιτούμενες υλικοτεχνικές υποδομές- να υποστηρίξουν τις καινοτόμες δράσεις που δρομολογούνται στο Νέο Σχολείο.


Προς την ιδία κατεύθυνση, οι συνενώσεις καλύπτουν την ανάγκη των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφενός για εργαστηριακές υποδομές, επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό και αφετέρου για την εξασφάλιση ενός κατώτατου αριθμού μαθητών, ώστε να λειτουργούν όλες οι προβλεπόμενες εξειδικεύσεις και κατευθύνσεις, αλλά και όμιλοι δραστηριοτήτων και οι δράσεις έρευνας (ερευνητικές διαδικασίες) που εισάγονται στο Νέο Λύκειο από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.


Παράλληλα με τους παιδαγωγικούς λόγους, οι συνενώσεις επιφέρουν και την ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού δυναμικού, το οποίο είναι κατανεμημένο στη χώρα με άνισο τρόπο λόγω της ύπαρξης πολλών ολιγοθέσιων και κατακερματισμένων σχολικών μονάδων οι οποίες αδυνατούν ως εκ τούτου να προσφέρουν την προβλεπόμενη και απαιτούμενη ποιότητα εκπαίδευσης.


Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:


-Τα μικρά Δημοτικά Σχολεία στα χωριά όπου ένας ή δύο δάσκαλοι αναλαμβάνουν και τις 6 τάξεις και όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ειδικοτήτων όπως γυμναστή και καθηγητή ξένης γλώσσας. Ο στόχος των 6/θέσιων Δημοτικών Σχολείων όπου κάθε τάξη έχει το δάσκαλό της επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό με τις συνενώσεις που εφαρμόζουμε.


-Στα αστικά κέντρα αντίστοιχα, η συνένωση Δημοτικών Σχολείων που συστεγάζονται ή συναυλίζονται, μας δίνει τη δυνατότητα να εντάξουμε τα σχολεία αυτά, που γίνονται 12/θέσια, στα πιλοτικά Ολοήμερα με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει περισσότερη και πληρέστερη διδασκαλία ξένης γλώσσας, καλλιτεχνικών, μουσικής, πληροφορικής, χορού και φιλαναγνωσίας, στο κανονικό πρόγραμμα για όλα τα παιδιά.


-Τα πολύ μικρά Γυμνάσια και Λύκεια που δεν εξασφαλίζουν το απαιτούμενο αριθμό μαθητών για ουσιαστική εφαρμογή των κατευθύνσεων και του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος, πολύ δε περισσότερο των επερχόμενων αλλαγών που ξεκινούν από την Α Λυκείου και τα πιλοτικά Γυμνάσια από τον Σεπτέμβριο του 2011.


- Υπάρχουν περιπτώσεις όπου από τη συνένωση των σχολείων καταργείται η διπλοβάρδια (πρωί – απόγευμα)όπως, στο 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με το 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και στο 21ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με το 21ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Με τη συνένωση των δυο Γυμνασίων και των δυο Λυκείων προκύπτουν το 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και το 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, τα οποία θα λειτουργούν μόνο με πρωινή βάρδια. Επίσης, το 122ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και το 45ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών που λειτουργούσαν με διπλοβάρδια, συνενώνονται στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών μόνο με πρωινή βάρδια.


-Στην προσπάθεια να εφαρμοστούν παιδαγωγικά κριτήρια, στοχεύσαμε μέσα από τις συνενώσεις σχολικών μονάδων να απελευθερώσουμε κτιριακές υποδομές, με σκοπό στα νέα σχολεία που δημιουργούνται να φοιτούν παιδιά της ίδιας σχολικής βαθμίδας. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερα η κοινωνικοποίηση των μαθητών και αποφεύγονται η σχολική βία και η διαρροή. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις όπου συστεγάζονταν ένα Γυμνάσιο, ένα Ειδικό Σχολείο και ένα Δημοτικό Σχολείο ή ένα Γυμνάσιο και ένα Δημοτικό. Στις σχολικές μονάδες που προκύπτουν με τα τις συνενώσεις δημιουργούνται σχολεία με παιδιά της ίδιας σχολικής βαθμίδας ή τουλάχιστον Νηπιαγωγεία με Δημοτικά και Γυμνάσια με Λύκεια.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

1. 19/01/11–24/01/11 - Κείμενο εγκύκλιου προς Διαβούλευση (OpenGov), για τον προσδιορισμό των κριτήριων συνενώσεων ιδρύσεων - σχολικών μονάδων. Κατατέθηκαν 505 σχόλια. Για πρώτη φορά- και κατ΄ εξαίρεση- τέθηκε σε διαβούλευση κείμενο εγκυκλίου και όχι νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, νομοσχέδιο ή Υπουργική Απόφαση.


2. 27/01/2011 – Αποστολή Εγκυκλίου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και εντολή τοπικών διαβουλεύσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με τους τοπικούς φορείς


3. 28/01/2011 - Επιστολή της Υφυπουργού Παιδείας προς όλους τους Δημάρχους της χώρας


4. 25/02/2011 - Αποστολή Ενημερωτικού Κειμένου προς ΜΜΕ


5. 28/02/2011 - Ημερίδα στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ με τους Δημάρχους


6. 28/02/2011 – Συνάντηση της Υφυπουργού Παιδείας με την ΟΛΜΕ

o Τα λεπτομερή στοιχεία για τις ιδρύσεις σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ανακοινωθούν σύντομα, καθώς αποτελούν συναρμοδιότητα των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


Αναλυτικά οι πίνακες με τις σχολικές μονάδες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:http://www.minedu.gov.gr/