Σάββατο

Δυναμικά επαγγέλματα με εύρος δραστηριoτήτων

Ισχυρό κίνητρο για ένα νέο παιδί να προτιμήσει κάποια από τμήματα ΤΕΙ δεν μπορεί να είναι μόνο η σχετικά εύκολη πρόσβαση με τις χαμηλές βάσεις, αλλά κυρίως η στοιχειώδης σιγουριά στο επαγγελματικό μέλλον. Σχεδόν σε όλα τα εύκολης πρόσβασης τμήματα αντιστοιχούν επαγγέλματα με δυναμική.


Κοινωνικός Λειτουργός:

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο απόφοιτος Κοινωνικής Εργασίας είναι κυρίως υποστηρικτικές, καθώς σκοπός του είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί να εργαστεί σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, νοσοκομεία, κέντρα πρόληψης ή αποτοξίνωσης, σωφρονιστικά καταστήματα, ιδρύματα προστασίας ανηλίκων, ατόμων τρίτης ηλικίας, ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και σε νεοσύστατους φορείς ή σε προγράμματα που ασχολούνται με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.


Μουσειολόγος, Μουσειογράφος και Σχεδιαστής Εκθέσεων:

Οι πτυχιούχοι μπορούν να σχεδιάζουν εκθέσεις και εκθέματα, να διαμορφώνουν τον χώρο των μουσείων και των εκθέσεων, να αναζητούν και να σχεδιάζουν τη σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής και μουσείου.


Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων:


Έργο του τεχνολόγου ιατρικών οργάνων είναι να τα ελέγχει, να τα συντηρεί και να τα επισκευάζει ιατρικά όργανα. Μπορεί να απασχοληθεί σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα, βιομηχανίες και αντιπροσωπείες ιατρικών μηχανημάτων, στην τεχνική εκπαίδευση ως καθηγητής (με πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ). Η ιατρική τεχνολογία παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει μεγάλη προσφορά επαγγελματιών, γεγονός που δίνει περιθώρια για αξιόλογη καριέρα. Οι αποδοχές όσων ασχολούνται με την πώληση - προώθηση ιατρικών μηχανημάτων είναι γενικά καλές και, όταν η αμοιβή περιλαμβάνει και ποσοστά, φτάνει σε υψηλά επίπεδα.


Ηλεκτρονικός:


Αντικείμενο εργασίας του ηλεκτρονικού είναι η σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και διατάξεων. Οι περισσότεροι πτυχιούχοι (29,2%) εργάζονται στο εμπόριο: Μπορούν να εργαστούν και ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.


Μηχανικός αυτοματισμού:


Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία, στις τηλεπικοινωνίες, στην ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου στην ιατρική, στην ανάπτυξη συστημάτων ρομποτικής κ.τ.λ., ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση.


Ηλεκτρολόγος:


Αντικείμενο της δουλειάς ενός αποφοίτου ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας είναι η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων. Ποσοστό 23,5% ασχολείται με το εμπόριο, το 21,1% σε βιομηχανίες, το 16,5% σε τεχνικές εταιρείες και το 7% στις τηλεπικοινωνίες.


Διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων:


Έργο του διοικητικού και οικονομικού στελέχους επιχειρήσεων είναι να υποστηρίζει τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων και την επικοινωνία της επιχείρησης που εργάζεται. Το 85% των αποφοίτων εργάζονται. Το 57,7% ασχολείται με το εμπόριο και το 10,4% σε χρηματιστηριακές εταιρείες.


Λογιστής-Φοροτεχνικός-Κοστολόγος:


Ο επαγγελματίας λογιστής ασχολείται με τις οικονομικές υποθέσεις εταιρειών. Μπορεί να διατηρεί παράλληλα και ιδιωτικό φοροτεχνικό γραφείο. Οι επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου είναι θετικές. Ωστόσο οι απόφοιτοι των ΤΕΙ, προκειμένου να αναλάβουν τις ίδιες ευθύνες με τους πτυχιούχους ΑΕΙ, είναι απαραίτητο να έχουν ορισμένα έτη προϋπηρεσίας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο των λογιστικών βιβλίων που τηρούν. Σε περίπτωση που ο λογιστής επιθυμεί να ειδικευτεί σε κάποιο τομέα της λογιστικής επιστήμης, θα πρέπει είτε να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές είτε να παρακολουθήσει ειδικά προγράμματα κατάρτισης.


Πού μπορεί να εργαστεί ο διακοσμητής.


Ο διακοσμητής διαμορφώνει εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν λειτουργικοί, άνετοι και αισθητικά ελκυστικοί.

Μπορεί να απασχοληθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως μισθωτός σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών του είδους. Δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Αναλαμβάνει ένα έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρώσει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για την ολοκλήρωση του έργου συνεργάζεται κυρίως με τεχνίτες διαφόρων κατασκευών και, αν χρειαστεί, με αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό. Αυτή τη στιγμή τα πρώτα βήματα εισόδου και εδραίωσης στο επάγγελμα είναι δύσκολα, καθώς απαιτούνται γνωριμίες και δημιουργία καλού δικτύου πελατών. Το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος, είναι όμως απαραίτητη η εγγραφή στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών.


Καλλιέργεια προσδοκίας σε γη και θάλασσα.


Ανάμεσα στις δουλειές που μπορούν να αποκτήσουν δυναμική στην ελληνική αγορά είναι, σύμφωνα με τους ερευνητές, και δύο ειδικότητες που έχουν απαξιωθεί από την ίδρυση των ίδιων των αντίστοιχων τμημάτων, με συνέπεια να μη τις βλέπουν με καλό μάτι οι ενδιαφερόμενοι. Πρόκειται για τις ιχυοκαλλιέργειες και την ανθοκομία.


Ιχθυοκαλλιεργητές και ιχθυολόγοι:


Βασικό αντικείμενο της εργασίας του ιχθυοκαλλιεργητή είναι η σωστή λειτουργία ιχθυοτροφικών μονάδων και η αποδοτική εκμετάλλευση των υδρόβιων οργανισμών (ψαριών, χελιών, γαρίδων, μυδιών, στρειδιών). Μπορεί να είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης ιχθυοκαλλιέργειας ή υπάλληλος σε μια τέτοια μονάδα ή υπάλληλος του δημοσίου σε σχετικό φορέα. Οι προοπτικές για το επάγγελμά του είναι καλές, καθώς η ολοένα διευρυνόμενη απαγόρευση της αλιείας συγκεκριμένων ειδών ψαριών έχει ευνοήσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας. Το μέλλον εξαρτάται από τις επενδύσεις που θα γίνουν στον τομέα αυτόν.


Απόφοιτοι Ανθοκομίας:


Οι διευθύνσεις φυτοπροστασίας και οι εποπτευόμενοι φορείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι διευθύνσεις πρασίνου των δήμων, η επίβλεψη ανθοκομικών κατασκευών, παρτεριών, κήπων και πάρκων, γραφεία μελέτης και εκτέλεσης έργων αρχιτεκτονικής τοπίου, δημιουργίας χλοοταπήτων, μελέτης συστημάτων άρδευσης, θερμοκηπιακών μονάδων κ.ά., είναι οι κύριοι προορισμοί των αποφοίτων ανθοκομίας. Μπορούν ακόμα να εργαστούν ως αυτοαπασχολούμενοι, ιδρύοντας κατάστημα εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, λιπασμάτων, αγροχημικών και λοιπού ανθοκομικού υλικού. Ειδικά οι πτυχιούχοι Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές των σχετικών μαθημάτων (με πτυχίο από ΑΣΠΑΙΤΕ).


ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ


από το ΕΘΝΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια: