Παρασκευή

"Hotpotatoes 6.2"


Γενικά
Το HotPotatoes είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ασκήσεις διαφόρων μορφών για χρήση είτε μέσω internet είτε μέσω υπολογιστή. Στην πραγματικότητα είναι java scripts που δημιουργούνται με έναν ιδιαίτερα φιλικό τρόπο.
Το πρόγραμμα διατίθεται ελεύθερα για μη εμπορικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς και με την προϋπόθεση οι ασκήσεις που δημιουργούνται με αυτό να είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο (περισσότερα γι' αυτό το ζήτημα στην παρακάτω διεύθυνση).
http://hotpot.uvic.ca/

Αρχικά θα πρέπει να κατεβάσετε το πρόγραμμα HotPotatoes 6.2 από τη διεύθυνση
http://hotpot.uvic.ca/index.htm#downloadsΤο Hotpotatoes αποτελείται από 5 επιμέρους προγράμματα:
JQUIZ (σύντομη απάντηση)
παράδειγμα
JMIX (μπερδεμένη πρόταση)
παράδειγμα
JCROSS (σταυρόλεξο)
παράδειγμα
JMATCH (αντιστοίχιση)
παράδειγμα
JCLOZE (συμπλήρωση κενών)

παράδειγμα

Παιδαγωγική αξία - Διδακτική χρήση

Οι αξία των προγραμμάτων του Hotpotatoes βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα που δίνεται στον εκπαιδευτικό να φτιάξει εύκολα πολλά και διαφορετικά είδη ασκήσεων με τη μορφή ιστοσελίδων (html).
Στη συνέχεια οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ασκήσεις είτε μέσα στο σχολικό εργαστήριο (εφόσον αποθηκευτούν στο τοπικό δίκτυο) είτε με σύνδεση στο διαδίκτυο (εφόσον αποθηκευτούν σε διακομιστή ιστοσελίδων π.χ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο).
Εφόσον οι ασκήσεις συνδυαστούν κατάλληλα με το μάθημα και γίνει εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του προγράμματος για ανατροφοδότηση (feedback), τότε μπορούμε να μιλάμε για ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέρια του κάθε εκπαιδευτικού, που δε θα περιοριστεί σε μια απλή μηχανή αξιολόγησης της διδασκαλίας.
Hotpotatoes 6.2

Σύντομος οδηγός

Μετά την εγκατάσταση θα δημιουργηθεί ο φάκελος του Hotpotatoes στον οποίο περιέχονται τα εικονίδια των 5 προγραμμάτων.
Διαλέγουμε το πρόγραμμα που μας ενδιαφέρει. Καλό είναι να κάνουμε μια μικρή προεργασία που θα αφορά στην εμφάνιση των ασκήσεών μας πριν προχωρήσουμε στην κατασκευή.
Σε όλα τα προγράμματα υπάρχει το κουμπί Options (Επιλογές). Επιλέγουμε Options > Configure output ή το εικονίδιο .
Στις καρτέλες που εμφανίζονται γράφουμε τα μηνύματα που θέλουμε να εμφανίζονται.
Πώς γίνεται αυτό;
Titles/instructions: Γράφουμε στα πλαίσια τον τίτλο της άσκησης και τις οδηγίες.
Prompts/feedback: Μηνύματα σχετικά με το αν είναι σωστή η απάντηση, το σκορ κλπ)
Buttons: Κουμπιά και διεύθυνση σελίδας όταν πατιέται το κουμπί "αρχή" ή "επόμενο" - εξ ορισμού είναι index.htm, αν θέλετε να έχετε επιστροφή σε συγκεκριμένες σελίδες, αλλάξτε τη διεύθυνση - σε περίπτωση που η σελίδα επιστροφής δεν είναι η αρχική και μάλιστα βρίσκεται σε υποφάκελο γράφουμε ../mypage.htm
Appearance Αλλάζεις χρώματα, γραμματοσειρές κλπ
Timer Εισάγει χρονόμετρο κλπ
Other: Επιλογές σχετικά με τον αριθμό των ασκήσεων ανά σελίδα, το ανακάτεμα των ερωτήσεων κάθε φορά που φορτώνει η σελίδα ..
CGI (αποστολή απαντήσεων και αποτελεσμάτων μέσω e-mail
Σημ: Μπορεί να υπάρχουν μικροαλλαγές μεταξύ των προγραμμάτων.
Μόλις τελειώσετε μ' αυτά αποθηκεύστε σε κάποια θέση το αρχείο με τις ρυθμίσεις. Την επόμενη φορά που θα φτιάξετε τέτοια άσκηση θα υπάρχουν αυτές οι ρυθμίσεις. Σημειώστε ότι τη διαδικασία αυτή πρέπει να την κάνουμε και για τα 5 προγράμματα και κάθε φορά θα δημιουργείται ένα ξεχωριστό αρχείο ρυθμίσεων. Πάντως ορισμένες ρυθμίσεις που είναι κοινές σε μερικά προγράμματα δεν είναι ανάγκη να τις πληκτρολογήσετε ξανά.
Μπορείτε να φτιάξετε μια ολόκληρη σειρά ασκήσεων, χρησιμοποιώντας όποια προγράμματα θέλετε, στις οποίες οι μαθητές θα μετακινούνται με τα μενού που βρίσκονται στο πάνω και κάτω μέρος της κάθε ιστοσελίδας....

....η συνέχεια  εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: