Κυριακή

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία 2008-2013

Β΄επίπεδο

Ενότητα Υλικό - Διαφάνειες Βιβλιογραφία-webliography 1
(Χ 2 ωρ.)
Τεχνολογίες Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική θεμελίωση
Αξιοποίηση των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Μύθοι και αλήθειες για τις ΤΠΕ
Ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ -Δια βίου μάθηση

Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Χρονολογικές φάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευσηΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΗΣΤΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια: