Δευτέρα

07/06/2010 Συμπλήρωση αναφορών Επιμορφούμενου & Επιμορφωτή (Φόρμα 3 και 4)

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων Β’ Επιπέδου και σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με τα έντυπα σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και απολογισμού της επιμόρφωσης και της «εφαρμογής στην τάξη(βλέπε εδώ), καλούνται οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφωτές κάθε προγράμματος (με χρήση των κωδικών τους) να συμπληρώσουν το τρίτο και τέταρτο έντυπο, αντίστοιχα: «Αναφορά επιμορφούμενου σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη» (Φόρμα 3) και «Συνολική Αναφορά επιμορφωτή σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη».Μπορείτε να δείτε τη μορφή των εντύπων πατώντας εδώ.

Σημειώνεται ότι η Φόρμα 3, η οποία περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης ενός επιμορφούμενου, αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης της επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος από τον επιμορφούμενο, αναφορικά με το σκέλος της «εφαρμογής στην τάξη».

Η συμπλήρωση και υποβολή γίνεται μέσω http://ifigeneia.cti.gr/mis/index.jsp (επιλογή: Συμπλήρωση φορμών -> Φόρμα 3 ή Φόρμα 4)

Τα συμπληρωμένα έντυπα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί / κατατεθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου,

*
ΦΟΡΜΑ 3: το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010, από τον/τους επιμορφωτή/ες του προγράμματος (με χρήση των κωδικών του), σε συνεννόηση με επιμορφούμενους του προγράμματος, οι οποίοι θα τα την έχουν συμπληρώσει.
*
ΦΟΡΜΑ 4: το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010, από τον Συντονιστή του προγράμματος (με χρήση των κωδικών του), σε συνεννόηση με τον/ τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την κατάθεση διατίθενται ηλεκτρονικά στο MIS πάνω στις ίδιες τις φόρμες (επιλογή: Οδηγίες Συμπλήρωσης).

Δεν υπάρχουν σχόλια: