Παρασκευή

αντικατάσταση 28.700 νέων Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων

Προκηρύσσονται εντός του έτους όλες οι θέσεις προϊσταμένων βάσει του νέου νόμου...Τέλος στις αναξιοκρατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων σημαίνει με την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και προβλέπει αντικειμενικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων σε θέσεις ευθύνης.

Το πράσινο φως δίνει εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος δηλώνει αποφασισμένος να τερματίσει τον κομματικό έλεγχο της Δημόσιας Διοίκηση. Με την εγκύκλιο ορίζονται οι διαδικασίες που θα ισχύσουν κατά το μεταβατικό στάδιο από την ψήφιση του νόμου μέχρι τη συγκρότηση των νέων αξιοκρατικών υπηρεσιακών συμβουλίων.

Στο στάδιο αυτό προβλέπεται η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των σημερινών γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών του Δημοσίου και η επιλογή νέων σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο καινούργιος νόμος. Η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας δεν ισχύει για προϊσταμένους και μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων των νομαρχιών, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.
Οι νέοι 28.700 προϊστάμενοι θα παραμείνουν στις θέσεις τους για διάστημα το ανώτερο ενός έτους και μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου. Μετά τον ορισμό των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, οι φορείς θα προχωρήσουν στην έκδοση της προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων. Στην προκήρυξη θα προβλέπεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων εντός 10 εργάσιμων ημερών, ενώ για υπηρεσίες που διαθέτουν περιφερειακές μονάδες η προθεσμία μπορεί να ανέλθει στις 20 εργάσιμες μέρες.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται από τους υπαλλήλους στη Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού της υπηρεσίας και πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα βάσει και των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στο προσωπικό μητρώο κάθε υπαλλήλου. Χωρίς συνέντευξη.
Κατά τη μεταβατική αυτή διαδικασία επιλογής δεν θα ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως οι εκθέσεις αξιολόγησης, ενώ δεν θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες της προφορικής συνέντευξης και των γραπτών εξετάσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στον νόμο για την τακτική επιλογή προϊσταμένων.

Η επιλογή θα στηριχθεί σε τρεις κατηγορίες προσόντων και ειδικότερα στα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα, την εργασιακή-διοικητική εμπειρία και τις ικανότητες-δεξιότητες κάθε υποψηφίου, για τα οποία προβλέπονται συγκεκριμένα μόρια.

Τα κριτήρια

Προκειμένου να μπορέσει κάποιος υπάλληλος να θέσει υποψηφιότητα για θέση γενικού διευθυντή πρέπει να είναι κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ και να έχει διατελέσει γενικός διευθυντής ή διευθυντής για τρία έτη ή να έχει συνολικό χρόνο υπηρεσίας 18 ετών και να υπήρξε για κάποιο διάστημα διευθυντής.

Ως προϊστάμενοι διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα διευθυντή ή τμηματάρχη.

Αντιστοίχως, ως τμηματάρχες επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄ ή υπάλληλοι με βαθμό Β΄ και τέσσερα έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτό. Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις από υποψηφίους με τα προσόντα αυτά, θα γίνουν δεκτοί και υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο υπηρεσίας στον βαθμό Β΄.
πηγή:
ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: