Πέμπτη

Ο νέος Νόμος 3839/2010 για τις νέες επιλογές Προϊσταμένων

Νόμος 3839/2010:

Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια−Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α 51/29-03-2010)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 51/29-03-2010 ο Νόμος 3839/2010 με τον οποίο καθορίζεται σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.

Εδώ είναι ο Νόμος :http://career.duth.gr/cms/files/fek_a51_310310.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: