Δευτέρα

η πρόσληψη - αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Οι «κρυφές» διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν την εξέλιξη δασκάλων και καθηγητών

Χρονιά αξιολόγησης θα είναι η επόμενη για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς της χώρας॥
1) Ελεγχος του εκπαιδευτικού έργου και υποχρεωτικές υπερωρίες,

२)Επιλογή «σώματος» αξιολογητών σε κάθε σχολείο,

3)Νέα αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης।


Αυτές είναι μόνο τρεις από τις διατάξεις περί αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο κατατίθεται τον επόμενο μήνα στη Βουλή για ψήφιση.

Οπως ανακοινώθηκε ήδη, από το 2013 όλοι οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται πλέον μόνο μέσω ΑΣΕΠ. Οι προσλήψεις για τα επόμενα τρία χρόνια θα γίνονται με το σύστημα του 60% από το ΑΣΕΠ και 40% από τον πίνακα αναπληρωτών। Μετά το 2013 θα υπάρχει πίνακας ο οποίος θα καταρτίζεται με βάση τον βαθμό επιτυχίας στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, τα επιστημονικά προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικό ), κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι, ανάπηροι κ.ά) και την προϋπηρεσία.

Παράλληλα όμως το υπουργείο Παιδείας προωθεί τρία σημεία-«κλειδιά» στο νέο σύστημα:


Οσοι εκπαιδευτικοί έχουν προϋπηρεσία πάνω από 24 μήνες και δεν προσληφθούν με τη διαδικασία του 60%-40% στη διάρκεια των επόμενων δύο ετών, θα λάβουν ειδικό «μπόνους» διορισμού. Δηλαδή θα πριμοδοτηθούν με τη χαμηλότερη βάση (50-55) των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, άσχετα με το αν έχουν λάβει μέρος σε αυτόν. Στη βαθμολογία μπορούν να προσθέσουν άλλα τυχόν προσόντα τους (μεταπτυχιακά, διδακτορικούς τίτλους, κοινωνικούς λόγους κτλ.).

Υποχρεωτική γίνεται η υπερωρία για τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και καταργείται ο θεσμός του ωρομισθίου. Ετσι, αναπληρωτές θα προσλαμβάνονται μόνο αν οι δάσκαλοι ή καθηγητές ενός σχολείου έχουν εξαντλήσει το ωράριό τους και έχουν κάνει και τις 5 ώρες που προβλέπονται την εβδομάδα ως υπερωρίες. Αν το σύνολο των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας, είναι λιγότερες από 16 ώρες, εισάγεται ο θεσμός του αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο (με όλα τα δικαιώματα) και όχι του ωρομισθίου.

Καθιερώνεται η δεύτερη ειδικότητα του εκπαιδευτικού। Θα μπορούν να διδάσκουν σε

-συγκεκριμένη μόνο- δεύτερη ειδικότητα που θα προκύπτει από τα πτυχία και τις γνώσεις τους και όχι σε όποια ειδικότητα τους ζητηθεί.

Ο θεσμός του μέντορα του εκπαιδευτικού λειτουργεί επί σειρά ετών με επιτυχία στην ιδιωτική εκπαίδευση. Βάσει αυτών των προτύπων, θα «περάσει» και στα δημόσια σχολεία. Ο μέντορας είναι εκπαιδευτικός με πείρα και αυξημένα προσόντα που θα αναλαμβάνει την καθοδήγηση και την υποστήριξη των πρωτοδιόριστων ανά ειδικότητα. Η μονιμοποίηση ενός εκπαιδευτικού θα μπορεί θα γίνει μόνο ύστερα από αξιολόγηση, η οποία μπορεί να καταλήξει σε πρόταση μονιμοποίησης ή σε πρόταση μετάταξής του σε άλλη υπηρεσία του υπουργείου. Κατά το πρώτο έτος πρόσληψης των εκπαιδευτικών θα γίνονται εντατικά προγράμματα επιμόρφωσής τους.

Στελέχη της Εκπαίδευσης .
Αλλάζει συνολικά ο τρόπος επιλογής των στελεχών της Εκπαίδευσης, ενώ δικαίωμα εξέλιξης θα έχουν μόνο όσοι εκπαιδευτικοί έχουν συμμετάσχει σε διαδικασίες αξιολόγησης στα σχολεία। Επίσης υποχρεωτικό χαρακτήρα θα έχει πια η επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Ακόμη:
Μειώνεται από 20 σε 15 το ποσοστό των μορίων της προσωπικής συνέντευξης ως κριτηρίου για την επιλογή στελεχών.

Τα μέλη των επιτροπών θα καταθέτουν ξεχωριστές εκθέσεις αξιολόγησης στο στάδιο της συνέντευξης και οι υποψήφιοι θα καλούνται να καταθέσουν συγκεκριμένη έκθεση-«μελέτη περίπτωσης» ανάλογα με τα θέματα που θα τους ζητηθούν από τις επιτροπές.

Τα μέλη των επιτροπών θα επιλέγονται με βάση τις προτάσεις ανεξαρτήτων φορέων εκπαίδευσης. Η τελική επιλογή γίνεται έπειτα από γνώμη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και πρόταση του υπουργού Παιδείας.

Οπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας στο υπουργικό συμβούλιο, η διαδικασία της αξιολόγησης θα προβλέπει ότι:

Κάθε σχολική μονάδα, ως το τέλος Σεπτεμβρίου, θα βάζει εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά.

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς θα συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης στην οποία θα ελέγχεται αν οι στόχοι που μπήκαν υλοποιήθηκαν και αν η σχολική ομάδα λειτούργησε ομαλά στο σύνολό της. Επίσης θα κατατάσσονται οι αδυναμίες και θα υποβάλλονται σχετικές προτάσεις.

Η αξιολογική έκθεση θα γίνεται υπό την επίβλεψη του διευθυντή κάθε σχολείου, σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων και τους σχολικούς συμβούλους. Θα παρουσιάζεται μάλιστα στο σχολικό συμβούλιο και στους γονείς και θα αναρτάται στο Διαδίκτυο.

Ολες οι αξιολογικές εκθέσεις θα καταλήγουν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως επιβλέποντα οργανισμό.


ΤΟ ΒΗΜΑ 17/4/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: