Πέμπτη

η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Θα αρχίσει πιλοτικά σε 100 σχολεία και το όλο εγχείρημα το υπ. Παιδείας το ανέθεσε με σχετική εγκύκλιο στους σχολικούς συμβούλους.

Παίρνει μπρος το «γρανάζι της αξιολόγησης» στα σχολεία. Τον ερχόμενο Σεπτέμβρη ξεκινά η «βαθμολόγηση» των σχολείων και των εκπαιδευτικών τους, για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Η αξιολόγηση, που θα αρχίσει πιλοτικά σε έναν αριθμό περίπου 100 σχολείων όλων των βαθμίδων, θα γίνει με τη μέθοδο της θέσπισης συγκεκριμένων στόχων που θα πρέπει να πιάνουν τα σχολεία, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Στα πρότυπα των γνωστών μετρήσεων ΡΙSΑ, στις οποίες τα τελευταία χρόνια πατώνουν οι Eλληνες μαθητές.., ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα θα κληθεί να περάσει από κρησάρα και να βαθμολογηθεί!

Hδη το υπ. Παιδείας απέστειλε τη σχετική εγκύκλιο έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης σε όλα τα σχολεία, αναθέτοντας στους σχολικούς συμβούλους το όλο εγχείρημα. Οι σχολικοί σύμβουλοι, στο προσεχές διάστημα, θα συναντηθούν με όλους τους διευθυντές των σχολείων και το εκπαιδευτικό προσωπικό τους.

Μετά την ενημέρωσή όλων, θα επιλεγούν τα σχολεία της κάθε Περιφέρειας που θα μπουν στο πιλοτικό πρόγραμμα της αυτοαξιολόγησης, ενώ θα συσταθεί και η Επιστημονική Επιτροπή που θα επιβλέπει τις διαδικασίες.

Εντός του Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια και αναλυτική ενημέρωση των στελεχών από την επιστημονική επιτροπή.

Επιμορφώσεις
Κατά την επιμόρφωση των στελεχών θα είναι έτοιμα ενδεικτικά σχέδια δράσης, σχετικές φόρμες αυτοαξιολόγησης και οδηγίες συμπλήρωσης που θα αφορούν παραδείγματα εφαρμογής και ενέργειες των σχολείων κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της εφαρμογής.

Ενα ολοκληρωμένο πακέτο με το υλικό της αυτοαξιολόγησης (φόρμες αξιολόγησης, σχέδια δράσης, οδηγίες εφαρμογής) θα είναι έτοιμο να δοθεί σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς, με την έναρξη του σχολικού έτους.

Τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν ενδοσχολικές επιμορφώσεις από τους σχολικούς συμβούλους σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Πως θα γίνει?
Οι κύκλοι αξιολόγησης θα είναι διετείς. Η αρχή θα γίνει με μια αρχική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, για να ακολουθήσουν οι στόχοι που θα τεθούν για να... τους πιάσει κάθε σχολείο.

Το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους θα γίνεται το ξεκίνημα της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας (με έμφαση σε ποσοτικά στοιχεία), στους πέντε τομείς-πεδία διερεύνησης που δείχνουν οι δείκτες τους οποίους παρουσιάζουμε.

Το δεύτερο τετράμηνο αναδεικνύονται, ιεραρχούνται και κατανέμονται χρονικά οι προτεραιότητες των δράσεων του τετραμήνου. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας και προσαρμόζοντας κατάλληλα τα ενδεικτικά σχέδια δράσης και τις φόρμες που θα έχει ετοιμάσει η επιστημονική επιτροπή, η κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει τα δικά της σχέδια δράσης ανά τομέα, τα οποία θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του 2ου χρόνου.

Στο τέλος της διετίας θα διαμορφώνεται η Εκθεση Αυτοαξιολόγησης, που θα περιλαμβάνει την αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων, ενώ θα συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση του τι ακριβώς έχει γίνει.

Τι διερευνούν Οι πέντε δείκτες της... βαθμολόγησης

1) Τα μέσα και οι πόροι της σχολικής μονάδας (υλικοτεχνική υποδομή, οικονομικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό). Θα διερευνηθεί η επάρκεια, η ποιότητα και η καταλληλότητα των σχολικών χώρων οι οποίοι αποτελούν σημαντικές υλικές συνθήκες για την αποτελεσματική υλοποίηση του Σχολικού Προγράμματος.

2) Η διοίκηση της σχολικής μονάδας (συντονισμός σχολικής ζωής, διαμόρφωση-εφαρμογή σχολικού προγράμματος, αξιοποίηση μέσων και πόρων). Διερευνάται το πλαίσιο των πρακτικών οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας (ηγεσία, συντονισμός, διαχείριση, ρύθμιση, καθορισμός στόχων, αξιοποίηση του προσωπικού, ανάπτυξη πρωτοβουλιών κ.ά.), με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας.

3) Το κλίμα και οι σχέσεις μεταξύ των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας (σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, μεταξύ εκπαιδευτικών - μαθητών, μεταξύ μαθητών, μεταξύ σχολείου - γονέων). Θα καταγραφούν οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών (συνεργασία, επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών, συλλογικότητα, εμπιστοσύνη) και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών (δικαιοσύνη, αξιοκρατία, εκτίμηση, αλληλοσεβασμός, επικοινωνία, συνεργασία), στοιχεία που συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4) Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες (διδακτική & μαθησιακή διαδικασία, ποιότητα της διδασκαλίας). Διερευνώνται ζητήματα και παράμετροι που συνδέονται με την ποιότητα της διδασκαλίας, όπως η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού της τάξης, τα σχολικά εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό, η διδακτική μεθοδολογία και οι στρατηγικές οργάνωσης της τάξης.

5) Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (φοίτηση & διαρροή, επίδοση & πρόοδος, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών): Διερευνώνται ζητήματα σχετικά με τη φοίτηση και τις απουσίες των μαθητών, με το φαινόμενο της εκπαιδευτικής διαρροής καθώς και με τη σχολική επίδοση, τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα και την πρόοδο των μαθητών σε σχέση με τους στόχους και τα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών.

ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΥ
ΕΘΝΟΣ 11.4.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: